Ώρα συνέλευσης

Κάθε Τρίτη στις 11:00 Ανοιχτή Συνέλευση στο χώρο του FANTASMAτος.Πληροφορίες στο (μαυροκόκκινο) ταμπλό που βρίσκεται στο διάδρομο προς Βιολογικό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *