Ώρα συνέλευσης

October 23rd, 2009 by fantasma

Κάθε Τρίτη στις 11:00 Ανοιχτή Συνέλευση στο χώρο του FANTASMAτος.Πληροφορίες στο (μαυροκόκκινο) ταμπλό που βρίσκεται στο διάδρομο προς Βιολογικό.


Leave a Reply